Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 71
(233 kB)
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 336.

Navrhovateli jsou zástupce Senátu Jiří Oberfalzer, zástupce Senátu Jiřina Rippelová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 12. 2010. Vláda zaslala stanovisko 20. 1. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 1. 2011 jako tisk 210/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 210
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 210/0 dne 29. 12. 2010. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0210.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 3. 2011 na 14. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 85, usnesení č. 386).

Informace o jednání v Senátu

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 8.6.2011.

Svým usnesením č. 233, v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 4.8.2011.

Svým usnesením č. 319, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Témata EUROVOC: konečný volební seznamparlamentní volbypreferenční hlasování