Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 75
(1176 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. března 2011 v Praze

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 19.4.2011.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.6.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.4.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 25.5.2011 usnesení č. 94, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 75/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 22.7.2011.

Svým usnesením č. 292, v hlasování č. 64 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.