Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 76
(4162 kB)
Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010

Navrhovatelem je Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.4.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.4.2011.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Hana Doupovcová, který přijal k tomuto tisku dne 1.6.2011 usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 76/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 8.6.2011.

Svým usnesením č. 230, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.