Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 81
(829 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Bezpečnostní smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vzájemné výměně a ochraně utajovaných informací, podepsaná v Praze dne 11. dubna 2011

Navrhovatelem je předseda vlády Petr Nečas.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.4.2011.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 336.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 18.7.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.5.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Tomáš Jirsa, který přijal k tomuto tisku dne 19.7.2011 usnesení č. 107, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 81/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 21.7.2011.

Svým usnesením č. 286, v hlasování č. 52 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Lucemburskodůvěrná informaceochrana údajůstátní tajemstvívýměna informacízpřístupňování informacíČeská republika