Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 83
(1485 kB)
Konvergenční program České republiky

Navrhovatelem je předseda vlády Petr Nečas.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 9.5.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Vítězslav Jonáš, který nepřijal k tomuto tisku dne 25.5.2011 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 3, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 83/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 9.6.2011.

Svým usnesením č. 235, v hlasování č. 41 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.