Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 85
(2698 kB)
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2010

Navrhovatelem je Pavel Dvořák.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.5.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.5.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 19.7.2011 usnesení č. 124, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 85/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 13.10.2011.

Svým usnesením č. 373, v hlasování č. 98 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.