Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 87
(40 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 199
Novela z. o nakládání se surovými diamanty - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 199/0 dne 14. 12. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 12. 2010 (usnesení č. 64). Určil zpravodaje: Ing. Radim Vysloužil a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 277).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 4. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 199/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 4. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 4. 2011 na 16. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2011 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 492).

Hlasování č. 174 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.5.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.6.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.5.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 25.5.2011 usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 87/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 9.6.2011.

Svým usnesením č. 236, v hlasování č. 42 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 187/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 6. 2011.

Témata EUROVOC: dovozdovozní povolenídrahokamyvývozvývozní povolení