Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 97
(107 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 269
Novela z. o soudních poplatcích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 269/0 dne 28. 2. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 3. 2011 (usnesení č. 94). Určil zpravodaje: JUDr. Ivana Weberová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 392).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 269/2, který byl rozeslán 5. 5. 2011 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2011 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 518).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.5.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.6.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.5.2011.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Dienstbier, který přijal k tomuto tisku dne 25.5.2011 usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 97/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 8.6.2011.

Svým usnesením č. 227, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 10.6.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 218/2011.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 10. 6. 2011 poslancům jako tisk 269/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 6. 2011 poslancům jako tisk 269/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 223, usnesení č. 593).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 6. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 7. 2011.

Témata EUROVOC: ceníkmzdanáklady řízeníobčanskoprávní řízenísoudní vyšetřovánísoudní řízení