Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 104
(112 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 277
Novela z. o důchodovém pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 277/0 dne 3. 3. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 3. 2011 (usnesení č. 94). Určil zpravodaje: MUDr. Jitka Chalánková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 352).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 277/2, který byl rozeslán 4. 5. 2011 v 15:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2011 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 244, usnesení č. 519).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.5.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.6.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.5.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Pavel Čáslava, který přijal k tomuto tisku dne 1.6.2011 usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 104/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 8.6.2011.

Svým usnesením č. 218, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 10.6.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 220/2011.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 10. 6. 2011 poslancům jako tisk 277/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 6. 2011 poslancům jako tisk 277/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 234, usnesení č. 599).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 6. 2011.
  Prezident zákon 7. 7. 2011 nepodepsal a nevrátil zpět sněmovně.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 7. 2011.

Témata EUROVOC: důchodový plánrozdělování příjmůsladění sociálních zabezpečenísociální transfer