Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 105
(1275 kB)
Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2010

Navrhovatelem je předseda vlády Petr Nečas.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 13.5.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.5.2011.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Luděk Sefzig, který přijal k tomuto tisku dne 26.5.2011 usnesení č. 110, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 105/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 21.7.2011.

Svým usnesením č. 284, v hlasování č. 49 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.