Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 108
(4722 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Úmluvy Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO) přijaté na 20. zasedání Shromáždění této organizace

Navrhovatelem je ministr dopravy Radek Šmerda.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.5.2011.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 359.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 8.8.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.6.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Veronika Vrecionová, který přijal k tomuto tisku dne 20.9.2011 usnesení č. 140, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 108/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 13.10.2011.

Svým usnesením č. 360, v hlasování č. 84 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Mezinárodní telekomunikační uniedružicepřistoupení k dohoděsatelitní přenostelekomunikaceČeská republika