Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 110
(2009 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o leteckých službách

Navrhovatelem je ministr dopravy Radek Šmerda.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 23.5.2011.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 8.8.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.6.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Lajtoch, který přijal k tomuto tisku dne 20.9.2011 usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 110/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 13.10.2011.

Svým usnesením č. 362, v hlasování č. 86 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.