Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 114
(595 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 200 o HIV a AIDS a světě práce a stanoviska vlády k němu

Navrhovateli jsou ministr zdravotnictví Leoš Heger, ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 9.6.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 29.8.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.6.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Milan Pešák, který přijal k tomuto tisku dne 3.8.2011 usnesení č. 32, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 114/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 13.10.2011.

Svým usnesením č. 371, v hlasování č. 96 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.