Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 117
(1179 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 17. května 2011 v Baku

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.6.2011.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 393.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 29.8.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.6.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 20.9.2011 usnesení č. 146, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 117/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 12.10.2011.

Svým usnesením č. 352, v hlasování č. 75 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: ochrana investicpodpora investicÁzerbájdžánČeská republika