Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 118
(548 kB)
Petice na podporu "Výzvy zastupitelů města Přerova k vyřešení dopravní krize ve městě Přerově"

Tento tisk byl předložen Senátu dne 15.6.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.6.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 20.9.2011 usnesení č. 151, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 118/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 8.12.2011.

Svým usnesením č. 434, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.