Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 119
(336 kB)
Petice za sjednocení tabulek pro kvalifikované pedagogické pracovníky - "Praxe není méně než vzdělání"

Tento tisk byl předložen Senátu dne 15.6.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.6.2011.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Marcel Chládek, který přijal k tomuto tisku dne 19.7.2011 usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 119/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 21.7.2011.

Svým usnesením č. 277, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.