Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 120
(286 kB)
Petice za zachování souborů Státní opery Praha

Tento tisk byl předložen Senátu dne 15.6.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.6.2011.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jaromír Jermář, který přijal k tomuto tisku dne 19.7.2011 usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 120/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 21.7.2011.

Svým usnesením č. 279, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.