Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 122
(1396 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2010

Navrhovatelem je Miloslav Vaňek.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 20.9.2011 usnesení č. 149, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 122/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 13.10.2011.

Svým usnesením č. 375, v hlasování č. 100 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.