Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 136
(28 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 200
Novela z. o podpoře regionálního rozvoje

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 200/0 dne 15. 12. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 12. 2010 (usnesení č. 64). Určil zpravodaje: Mgr. Helena Langšádlová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 369).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 200/2, který byl rozeslán 15. 6. 2011 v 16:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 613).

Hlasování č. 290 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.6.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.7.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.6.2011.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Horník, který přijal k tomuto tisku dne 13.7.2011 usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 136/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 22.7.2011.

Svým usnesením č. 299, v hlasování č. 76 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 253/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 8. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 8. 2011.

Témata EUROVOC: regionální politikaregionální pomocregionální rozvoj