Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 137
(30 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Pavel Staněk.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 12. 2010. Vláda zaslala stanovisko 20. 1. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 1. 2011 jako tisk 205/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 205
Novela z. o rodině

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 205/0 dne 20. 12. 2010. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0205.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 3. 2011 na 14. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 373).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 205/3, který byl rozeslán 15. 6. 2011 v 9:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 614).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.6.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.7.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.6.2011.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Dienstbier, který přijal k tomuto tisku dne 14.7.2011 usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 137/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 20.7.2011.

Svým usnesením č. 258, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 28.7.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 7. 2011 poslancům jako tisk 205/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 7. 2011 poslancům jako tisk 205/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 9. 2011 na 21. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 23).

Témata EUROVOC: ochrana dítěteprávo dozorurodinné právorozvod