Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 141
(25 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 328.

Navrhovatelem je senátor Jan Hajda.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 12. 2010. Vláda zaslala stanovisko 20. 1. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 1. 2011 jako tisk 211/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 211
Novela z. o úpravě vlastnických vztahů k půdě

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 211/0 dne 29. 12. 2010. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0211.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Jeník a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 2. 2011 na 13. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 307).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 3. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 211/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 211/3, který byl rozeslán 10. 6. 2011 v 15:05.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 560).

Hlasování č. 152 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.6.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.7.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.6.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 19.7.2011 usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 141/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 22.7.2011.

Svým usnesením č. 300, v hlasování č. 77 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 254/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 8. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 8. 2011.

Témata EUROVOC: odškodněníparcelapřevod vlastnictvísoudní řízenísystém vlastnictví půdyvlastnictvízeměděleczemědělská nemovitost