Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 142
(33 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce Libereckého kraje Václav Horáček.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 10. 2010. Vláda zaslala stanovisko 5. 11. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 11. 2010 jako tisk 122/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 122
Novela z. o krajích (krajské zřízení)

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 122/0 dne 8. 10. 2010. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0122.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 11. 2010 (usnesení č. 43). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bureš a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 3. 2011 na 14. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 387).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 122/3, který byl rozeslán 14. 6. 2011 v 17:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 619).

Hlasování č. 309 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.6.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.7.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.6.2011.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Horník, který přijal k tomuto tisku dne 13.7.2011 usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 142/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 20.7.2011.

Svým usnesením č. 265, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 246/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 8. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 8. 2011.

Témata EUROVOC: program schůzeprotikrizový plánregionregionální orgány státní správy