Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 144
(678 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 24. května 2011

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 28.6.2011.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 29.8.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.6.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 20.9.2011 usnesení č. 145, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 144/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 12.10.2011.

Svým usnesením č. 353, v hlasování č. 76 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.