Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 146
(136 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Ivan Fuksa.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 252
Novela z. o vinohradnictví a vinařství - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 252/0 dne 16. 2. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 2. 2011 (usnesení č. 89). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Skopal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 421).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 5. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 252/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 252/2, který byl rozeslán 16. 6. 2011 v 13:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 602).

Hlasování č. 244 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 30.6.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.8.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 19.7.2011 usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 146/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 20.7.2011.

Svým usnesením č. 269, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 256/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 8. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 8. 2011.

Témata EUROVOC: jakost výrobkuochrana odrůd rostlinoznačení původuvinohradnictvívíno