Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 148
(523 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Leoš Heger.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 325
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 325/0 dne 15. 4. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 4. 2011 (usnesení č. 114). Určil zpravodaje: MUDr. Boris Šťastný a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 4., 3. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 472).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 325/2, který byl rozeslán 10. 6. 2011.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 219, usnesení č. 592).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 30.6.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.8.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. prof. MUDr Jan Žaloudík, který přijal k tomuto tisku dne 13.7.2011 usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 148/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 21.7.2011.

Svým usnesením č. 281 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 28.7.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 298/2011.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 7. 2011 poslancům jako tisk 325/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 7. 2011 poslancům jako tisk 325/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 9. 2011 na 21. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 19, usnesení č. 668).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 9. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 9. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 10. 2011.

Témata EUROVOC: náklady na zdravívšeobecné zdravotní pojištěnízdravotní pojištěnízdravotní politika