Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 149
(3222 kB)
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2010

Navrhovatelem je Miroslav Singer.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 30.6.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.7.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Adolf Jílek, který přijal k tomuto tisku dne 20.9.2011 usnesení č. 150, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 149/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 9.12.2011.

Svým usnesením č. 451, v hlasování č. 60 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.