Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 156
(802 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací, podepsaná v Nikósii dne 9. června 2011

Navrhovatelem je předseda vlády Petr Nečas.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.7.2011.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 19.9.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.7.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Kladívko, který přijal k tomuto tisku dne 5.10.2011 usnesení č. 127, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 156/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 6.10.2011.

Svým usnesením č. 326, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.