Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 159
(447 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 326
Novela z. o veřejných zakázkách - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 326/0 dne 15. 4. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 4. 2011 (usnesení č. 114). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Smutný a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 480).

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 14. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 545).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 326/2, který byl rozeslán 21. 6. 2011 v 16:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 7. 2011 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 63, usnesení č. 635).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.7.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.8.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.7.2011.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Marta Bayerová, který přijal k tomuto tisku dne 3.8.2011 usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 159/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 4.8.2011.

Svým usnesením č. 315, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 258/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 8. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 8. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 8. 2011.

Témata EUROVOC: bezpečnost dodávkyeurotrhmezinárodní soutěžpodpora podnikánísoutěžní politikasoutěžní právoveřejná zakázkavypsání soutěže