Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 163
(211 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatelem je senátor Marcel Chládek.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.7.2011.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 30.3.2012.

Senát přikázal senátní tisk dne 13.10.2011.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 29.11.2011 usnesení č. 140, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 163/1.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 28.3.2012 usnesení č. 178, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 163/3.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 13.10.2011.

Svým usnesením č. 376, v hlasování č. 101 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 29.2.2012.

Svým usnesením č. 534, v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vrácen výborům k novému projednání.

Senát nepřijal k tisku usnesení.