Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 164
(5100 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 24. června 2011 v Prištině

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Kubice.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.8.2011.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 438.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 14.11.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.9.2011.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 5.10.2011 usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 164/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 14.12.2011.

Svým usnesením č. 461, v hlasování č. 81 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Kosovonelegální migracepolicejní spoluprácevyhoštěníČeská republika