Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 165
(1062 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací podepsaná v Baku dne 17. května 2011

Navrhovatelem je předseda vlády Petr Nečas.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.8.2011.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 440.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 14.11.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.9.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Jaromír Štětina, který přijal k tomuto tisku dne 9.11.2011 usnesení č. 146, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 165/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 7.12.2011.

Svým usnesením č. 423, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: důvěrná informaceochrana komunikacíochrana údajůÁzerbájdžánČeská republika