Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 166
(930 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Nagojsko-kualalumpurského doplňkového protokolu o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.8.2011.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 436.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 14.11.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.9.2011.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Marta Bayerová, který přijal k tomuto tisku dne 19.10.2011 usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 166/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 8.12.2011.

Svým usnesením č. 431, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Andská skupinabiologická diverzitaekologická odpovědnostgeneticky modifikovaný organismusgeneticky modifikovaný živočichnáhrada škody