Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 167
(1860 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o výsadách a imunitách Organizace pro zákaz chemických zbraní, podepsaná dne 15. června 2011 v Haagu

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.8.2011.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 439.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 14.11.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.9.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 9.11.2011 usnesení č. 144, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 167/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 11.1.2012.

Svým usnesením č. 476, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Organizace pro zákaz chemických zbraníchemická zbraňratifikace dohodyČeská republika