Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 169
(19120 kB)
Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2010

Navrhovatelem je Naděžda Kavalírová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 16.8.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.9.2011.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 5.10.2011 usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 169/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 13.10.2011.

Svým usnesením č. 357, v hlasování č. 81 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.