Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 171
(3700 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o inspekcích na místě v objektu pro ochranné účely seznamu 1, podepsaná v Haagu dne 15. června 2011

Navrhovatelem je předseda vlády Petr Nečas.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 19.8.2011.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 454.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 14.11.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.9.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 9.11.2011 usnesení č. 147, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 171/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 7.12.2011.

Svým usnesením č. 424, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: NATOOrganizace pro zákaz chemických zbraníarmádachemická zbraňkontrola zbrojenívojenské vybavenívojenský výcvikzbraň hromadného ničeníČeská republika