Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 172
(33354 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací příslušné dohody podle článku XXI Všeobecné dohody o obchodu a službách (GATS) a konsolidovaná listina specifických závazků, která je přílohou GATS a tvoří její nedílnou součást

Navrhovateli jsou ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg, ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 24.8.2011.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 464.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 14.11.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.9.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Adolf Jílek, který přijal k tomuto tisku dne 5.10.2011 usnesení č. 156, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 172/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 14.12.2011.

Svým usnesením č. 464, v hlasování č. 84 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: GATSmezinárodní obchodČeská republika