Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 173
(672 kB)
Petice "Případ demolice domu č. p. 1601/II na Václavském náměstí, Praha 1 - systémové problémy památkové péče v Praze"

Navrhovateli jsou Kateřina Bečková, Jan Royt, Richard Biegel, Jakub Bachtík.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.9.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.9.2011.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jaromír Jermář, který přijal k tomuto tisku dne 6.12.2011 usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 173/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 14.12.2011.

Svým usnesením č. 458, v hlasování č. 71 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.