Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 178
(352 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 297
Novela z. - trestní zákoník - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 297/0 dne 1. 4. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 4. 2011 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 509).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 9. 2011 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 9. 2011 na 21. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 297/2, který byl rozeslán 2. 9. 2011 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 9. 2011 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 33, usnesení č. 675).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.9.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.10.2011.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 5.10.2011 usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 178/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 7.10.2011.

Svým usnesením č. 333, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 330/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 10. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 10. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 11. 2011.

Témata EUROVOC: dětská pornografieochrana životního prostředírasový konflikttrestní zákoníkuplatňování právních předpisů EU