Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 179
(283 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou poslankyně Jana Drastichová, poslankyně Dagmar Navrátilová, poslankyně Marta Semelová, poslankyně Ivana Levá.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 6. 2011. Vláda zaslala stanovisko 29. 6. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 6. 2011 jako tisk 396/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 396
Novela z. - školský zákon

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 396/0 dne 16. 6. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0396.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 1. 7. 2011. Určil zpravodaje: Mgr. Vlasta Bohdalová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě . Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 13. 7. 2011 na 20. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 632).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 8. 2011 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 8. 2011 na 22. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 396/2, který byl rozeslán 30. 8. 2011 v 17:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 9. 2011 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 42, usnesení č. 663).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.9.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.10.2011.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Marcel Chládek, který nepřijal k tomuto tisku dne 5.10.2011 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 2, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 179/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 13.10.2011.

Svým usnesením č. 358, v hlasování č. 82 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 331/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 10. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 10. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 11. 2011.

Témata EUROVOC: ověřování znalostízkouška