Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 180
(420 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 315
Vl.n.z. v souvislosti s úspornými opatřeními v působ. MPSV

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 315/0 dne 12. 4. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 4. 2011 (usnesení č. 114). Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 473).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 8. 2011 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 8. 2011 na 22. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 315/2, který byl rozeslán 30. 8. 2011 v 19:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 9. 2011 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 50, usnesení č. 664).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.9.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.10.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.9.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Pavel Čáslava, který nepřijal k tomuto tisku dne 29.9.2011 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 3, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 180/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 7.10.2011.

Svým usnesením č. 338, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 19.10.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 364/2011.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 10. 2011 poslancům jako tisk 315/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 10. 2011 poslancům jako tisk 315/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3., 6. 11. 2011 na 25. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 337, usnesení č. 825).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 11. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 11. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 11. 2011.

Témata EUROVOC: náklady na zdravípodpora v nezaměstnanostipojistný nárokpracovní nezpůsobilostrodičovský příspěveksociální dávkysociální službyzdravotní pojištění