Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 195
(522 kB)
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 374
Vl.n.z. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 374/0 dne 27. 5. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 5. 2011 (usnesení č. 136). Určil zpravodaje: Lenka Kohoutová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 535).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 9. 2011 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 9. 2011 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 374/3, který byl rozeslán 2. 9. 2011 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 9. 2011 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 192, usnesení č. 690).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.9.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.10.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Radek Sušil, který přijal k tomuto tisku dne 5.10.2011 usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 195/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 13.10.2011.

Svým usnesením č. 370, v hlasování č. 95 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 329/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 10. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 10. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 11. 2011.

Témata EUROVOC: sociální zabezpečenízdravotně postižený pracovníkzdravotně postižený člověk