Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 196
(1501 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 25. srpna 2011

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 19.9.2011.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 486.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 21.11.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.9.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 5.10.2011 usnesení č. 162, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 196/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 8.12.2011.

Svým usnesením č. 441, v hlasování č. 45 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Dánskodaňová úmluvadvojí zdaněníČeská republika