Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 197
(478 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátor Soňa Paukrtová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.9.2011.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.12.2011.

Senát přikázal senátní tisk dne 27.10.2011.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Jiřina Rippelová, který přijal k tomuto tisku dne 29.11.2011 usnesení č. 137, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 197/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 27.10.2011.

Svým usnesením č. 414, v hlasování č. 66 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 11.1.2012.

Svým usnesením č. 479, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 1. 2012. Vláda zaslala stanovisko 16. 2. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 2. 2012 jako tisk 577/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 577
Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 577/0 dne 18. 1. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0577.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 2. 2012 (usnesení č. 229). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1083).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 577/3, který byl rozeslán 6. 2. 2013 v 9:51.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1491).

Navazující senátní tisk č. 36.

Témata EUROVOC: dolní komorajednací řád parlamentulegislativní procesparlamentní proces