Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 198
(451 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátor Soňa Paukrtová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.9.2011.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.12.2011.

Senát přikázal senátní tisk dne 27.10.2011.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Jiřina Rippelová, který přijal k tomuto tisku dne 29.11.2011 usnesení č. 138, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 198/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 27.10.2011.

Svým usnesením č. 415, v hlasování č. 67 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 11.1.2012.

Svým usnesením č. 480, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 1. 2012. Vláda zaslala stanovisko 16. 2. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 2. 2012 jako tisk 578/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 578
Novela z. o jednacím řádu Senátu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 578/0 dne 18. 1. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0578.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 2. 2012 (usnesení č. 229). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1084).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou .
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1492).

Navazující senátní tisk č. 37.

Témata EUROVOC: horní komorajednací řád parlamentulegislativní procesparlamentní proces