Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 200
(348 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Leoš Heger.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 375
Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 375/0 dne 26. 5. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 5. 2011 (usnesení č. 136). Určil zpravodaje: Bc. Marek Šnajdr a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 548).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 375/2, který byl rozeslán 21. 9. 2011 v 9:42.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 129, usnesení č. 759).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 30.9.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 31.10.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.10.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. prof. MUDr Jan Žaloudík, který přijal k tomuto tisku dne 19.10.2011 usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 200/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 26.10.2011.

Svým usnesením č. 385, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Svým usnesením č. 386 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 346/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 11. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 11. 2011.

Témata EUROVOC: farmakologielékařodborná kvalifikaceprůběžná profesní přípravazdravotnické povolánízubní lékař