Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 208
(353 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 322
Novela z. o znalcích a tlumočnících

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 322/0 dne 14. 4. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 4. 2011 (usnesení č. 114). Určil zpravodaje: JUDr. Pavel Staněk a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 512).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 322/2, který byl rozeslán 21. 9. 2011 v 13:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 181, usnesení č. 773).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 5.10.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.11.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.10.2011.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jiří Čunek, který přijal k tomuto tisku dne 19.10.2011 usnesení č. 134, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 208/1.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 27.10.2011.

Svým usnesením č. 405, v hlasování č. 47 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 1.11.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 444/2011.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 11. 2011 poslancům jako tisk 322/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 11. 2011 poslancům jako tisk 322/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 40, usnesení č. 860).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 12. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2011.

Témata EUROVOC: správní deliktsprávní dohledtlumočeníznalecký posudek