Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 211
(524 kB)
Návrh zákona o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 311
Vl.n.z. o chemických látkách (chemický zákon) - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 311/0 dne 11. 4. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 4. 2011 (usnesení č. 114). Určil zpravodaje: prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 4. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 467).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 311/2, který byl rozeslán 21. 9. 2011 v 10:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 141, usnesení č. 766).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 5.10.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.11.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.10.2011.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Martin Tesařík, který přijal k tomuto tisku dne 19.10.2011 usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 211/1.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 27.10.2011.

Svým usnesením č. 410, v hlasování č. 54 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 350/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 11. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 11. 2011.

Témata EUROVOC: bezpečnost výrobkuchemická sloučeninachemický průmyslchemický výrobeknebezpečná látkatechnická norma