Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 218
(386 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 287
Novela z. o rozpočtových pravidlech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 287/0 dne 21. 3. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2011 (usnesení č. 104). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Suchánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 4. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 438).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 5. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 287/1 (pozměňovací návrhy).
  • Kontrolní výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 8. 6. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 287/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 287/3, který byl rozeslán 21. 9. 2011 v 11:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 190, usnesení č. 775).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 5.10.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.11.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.10.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Veronika Vrecionová, který přijal k tomuto tisku dne 25.10.2011 usnesení č. 172, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 218/1.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 27.10.2011.

Svým usnesením č. 400, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 1.11.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 465/2011.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 11. 2011 poslancům jako tisk 287/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 11. 2011 poslancům jako tisk 287/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 38, usnesení č. 859).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 12. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2011.

Témata EUROVOC: rozpočtová pravidlastátní rozpočetústřední plánování