Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 222
(407 kB)
Návrh podrobnějších pravidel doručování senátních tisků

Navrhovatelem je senátorka Jiřina Rippelová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.10.2011.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 13.10.2011.

Svým usnesením č. 378, v hlasování č. 103 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.