Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 228
(636 kB)
Petice "Zachraňme Lázně Kyselka"

Navrhovateli jsou Pavel P. Ries, Martin J. Kadrman, Petr Šefl.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.11.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.11.2011.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který přijal k tomuto tisku dne 25.4.2012 usnesení č. 210, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 228/1.

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 26.4.2012.

Svým usnesením č. 592, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.